Zaměstnanci chtějí více využívat vlastní počítače

BYOD vzbuzuje obavy nejen u firem, ale i u zaměstnanců: převládá mínění, že zaměstnavatel by mohl zneužít jejich soukromého počítače pro přístup k jejich soukromí. Jako riziko pro svůj počítač vyhodnocují zaměstnanci také bezpečnostní incidenty a útoky mířící na firmu. Většina zaměstnanců si rovněž myslí, že by je vlastní počítač při práci rozptyloval a sváděl k vyřizování soukromých záležitostí.

Polovina zaměstnanců už není pevně vázána k pracovnímu stolu či kanceláři - flexibilní pracovní prostředí umožňuje firmám sympatizovat s myšlenkou „odstřihnutí se od všech drátů“ a zavést technologie bezdrátové komunikace mezi počítači. Pracovat „bezdrátově“ si přejí čtyři z pěti Čechů pracujících na počítači.

Průzkum mezi 807 zaměstnanci ve věku 18 až 60 let, kteří při své práci využívají počítačové technologie, prezentovala společnost Intel. Jeho výsledky jsou v souladu s výsledky dotazování 2 mezi velkými firmami v ČR nad 100 zaměstnanců, z nichž trend práce na soukromých počítačových zařízeních zavedlo jen 7 %.

Překážkou většího prosazení se trendu BYOD v českých firmách jsou zejména rizika v oblasti bezpečnosti firemního IT, která sdílejí zaměstnavatelé. Obavy spojené s některými prvky bezpečnosti, která s sebou BYOD nese, ovšem panují i na straně zaměstnanců. „Valná většina respondentů průzkumu (stupeň 7,07 na desetibodové stupnici) vyhodnotilo jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí a že by je mohl narušit. Poměrně rozšířené (6,41) je také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat,“ uvedl k výsledkům průzkumu Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel. Existují ovšem i jiné obavy, které nejsou namířeny proti zaměstnavateli, ale do vlastních řad: mezi respondenty převládá názor (5,80), že v případě využívání vlastního počítače pro pracovní účely by měli větší tendenci nechat se v práci rozptylovat zábavou a vyřizovat v práci soukromé záležitosti.

BYOD si ovšem respondenti spojují i s pozitivními věcmi: většina se domnívá, že by v práci byli produktivnější, kdyby mohli pracovat na počítači, se kterým jsou důvěrně obeznámeni (5,85) a že by pro ně bylo jednodušší/praktičtější, mít práci i zábavu soustředěnou v jednom mobilním počítači (5,70).

Chceme pracovat „bezdrátově“, říkají zaměstnanci

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše „stavem mysli“, než pevným místem v kanceláři, svědčí i související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. Již téměř polovina zaměstnanců (48 %) už není pevně vázána ke svému pracovnímu stolu či kanceláři a může pracovat z jiného místa v rámci firmy, další 4 % zaměstnanců potvrdilo, že se tato změna v jejich firmě připravuje.

K tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat plnohodnotně a efektivně i mimo svou kancelář v „chytrých“ konferenčních místnostech či sdílených kancelářích a hubech, potřebují využívat dalšího stupně mobility, kde už nebudou omezováni ani propojením s periferiemi prostřednictvím kabelů, drátů či adaptérů. Počítačové kabely na pracovišti vadí nadpoloviční většině oslovených zaměstnanců (57 %), přičemž 16 % je považuje za překážku vlastní mobility a efektivity práce, zbývajících 41 % v nich vidí problém spíše estetický.

Nicméně čtyři z pěti zaměstnanců (79 %) by technologii bezdrátového přenosu obrazu a propojení s perifériemi bez jakýchkoli kabelů ve své práci přivítali. Obdobně se tato technologie jeví perspektivní ředitelům IT českých firem. Ve své firmě by ji chtělo mít 73 % českých CIOs, což z ní společně s bezdrátovým nabíjením činí nejatraktivnější z technologických trendů posledních let.

„Myšlenka odstřihnutí se od všech drátů a kabelů je pro většinu zaměstnanců a IT profesionálů přitažlivá a lze očekávat, že si cestu do českých firem v brzké době najde,“ interpretuje výsledky průzkumu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

Zdroj: http://businessworld.cz

Zpět na články